Naše společnost, založená v roce 2003, zajišťuje zpracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí a movitých věcí. Jelikož se dlouhodobě pohybujeme v oblasti investiční výstavby, tzn. podílíme se na projektové přípravě a při realizaci staveb, specializujeme se vedle standardního tržního ocenění majetku a ocenění podle oceňovacích předpisů, také na ocenění technického zhodnocení staveb a ocenění pro daňové a účetní účely klientů.

Máme zkušenosti při ocenění jednotlivých nemovitostí, z ocenění věcných břemen pro liniové stavby, ocenění výrobních a skladových areálů, technického zhodnocení nájemních budov, posouzení proveditelnosti developerských záměrů, atd. V této souvislosti rovněž nabízíme poradenství při přípravě investiční výstavby, projektový management a související inženýrské a právní služby.

 

Těšíme se na spolupráci

Ing. Petr Menšík

jednatel společnosti

Napsat komentář