V roce 2003 jsme založili společnost AKTIVA MORAVA s cílem nejen poskytovat komplexní a odborné služby v oblasti znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí a movitých věcí, ale také aktivně přispívat k rozvoji investiční výstavby a stavebního sektoru. Naše rozsáhlé know-how a zkušenosti nám umožňují zapojit se do projektové přípravy a při realizaci staveb, což nám umožňuje poskytovat našim klientům komplexní servis na jednom místě.

Projektová činnost:

Dlouhodobě se angažujeme v projektové činnosti, kde se podílíme na plánování, návrzích a řízení stavebních projektů. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s posouzením proveditelnosti developerských záměrů, ať už jde o rezidenční, komerční nebo průmyslové projekty. Pracujeme na optimalizaci nákladů, časových harmonogramů a kvality výstavby, abychom zajistili, že každý projekt je úspěšně dokončen podle očekávání klienta.

Inženýrská činnost:

Naše inženýrská činnost zahrnuje poradenství při přípravě investiční výstavby. Jsme schopni poskytnout komplexní technické rady týkající se infrastruktury, energetických aspektů a bezpečnosti stavebních projektů. Spolupracujeme s klienty na dosažení optimálních inženýrských řešení, která jsou ekonomicky efektivní a ekologicky udržitelná.

Koordinace BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci):

Jako součást našeho závazku k bezpečnosti na pracovišti nabízíme také služby koordinátora BOZP. Zajišťujeme, aby veškeré stavební aktivity probíhaly v souladu s příslušnými bezpečnostními normami a předpisy. Naši odborníci v oblasti BOZP dbají na to, aby byla bezpečnost na pracovišti prioritou a aby byly dodržovány veškeré zákony a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

S námi získáváte partnera, který kombinuje znalosti znaleckých posudků s odborností v projektové a inženýrské činnosti.

Odborný technický dozor:

Jako součást naší rozsáhlé škály služeb poskytujeme také odborný technický dozor, který hraje klíčovou roli v zajištění kvality a úspěšné realizaci stavebních projektů. Naši odborníci v oblasti technického dozoru jsou vysoce kvalifikovaní a disponují bohatými zkušenostmi v oblasti stavebnictví.

Provádíme systematický a detailní dozor nad každým aspektem stavebního procesu, od začátku až po dokončení, s důrazem na dodržování projektového plánu, kvality provedení a dodržování normativních předpisů. Naši odborníci sledují a hodnotí technické aspekty projektu, kontrolují dodavatele a poskytují pravidelné zprávy a doporučení klientům.

Odborný technický dozor je pro nás neoddělitelnou součástí každého projektu a zajišťuje, že všechny fáze výstavby jsou prováděny s maximální profesionalitou a péčí. Naše odborné dozory zahrnují i přezkoumání projektové dokumentace, pravidelné návštěvy staveniště, kontrolu dodávek materiálů a sledování výkonnosti subdodavatelů.

Díky našemu odbornému dozoru máte jistotu, že váš stavební projekt bude realizován v souladu s nejvyššími standardy a že budete informováni o všech relevantních aspektech stavby.

Těšíme se na spolupráci

Ing. Petr Menšík

jednatel společnosti

Napsat komentář